Home чл. 104, ал. 2 ЗЗД

чл. 104, ал. 2 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за задълженията и договорите

Чл. 104. […] Двете насрещни вземания се смятат погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт