Home чл. 103 ЗЗД

чл. 103 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 103. Когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си.
Прихващането се допуска и след като вземането е погасено по давност, ако е могло да бъде извършено преди изтичането на давността.
Ако длъжникът се е съгласил с прехвърлянето на вземането, той не може да прихване задължението си срещу свое вземане към предишния кредитор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт