чл. 10, ал. 3 ЗЗД

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за задълженията и договорите

Чл. 10. […] (3) Олихвяването на изтекли лихви става съобразно наредбите на Българската народна банка.

« Обратно към нормативния акт/термините