чл. 5, ал. 1 ЗВСВНОИ

« Обратно към нормативния акт

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по закона за териториално и селищно устройство, закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройство на населените места, закона за държавните имоти и закона за собствеността

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 96 от 1999 г.) (1) При отмяна на отчуждаването отстъпените в обезщетение жилища и други обекти стават общинска собственост по силата на решението за отмяна.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт