Home чл. 200, ал. 1 ЗУТ

чл. 200, ал. 1 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за устройство на територията

Чл. 200. (1) Реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност само ако са спазени изискванията за минималните размери по чл. 19.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт