Home чл. 19, ал. 6 ЗУТ

чл. 19, ал. 6 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

Чл. 19. […] (6) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При урегулиране на поземлени имоти в границите на населените места за нежилищно застрояване или за други нужди без застрояване техните размери се определят с подробен устройствен план, съобразно санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания и съответните устройствени правила и нормативи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт