Home чл. 19, ал. 5 ЗУТ

чл. 19, ал. 5 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

Чл. 19. […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.; изм., бр. 25 от 2019 г.) При урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно и високо жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота, за застрояване със социални жилища или за друго специфично застрояване размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормите по ал. 1.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт