Home чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ

чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за устройство на територията

Чл. 19. (1) При урегулиране на поземлени имоти за ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:
1. в градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв. м повърхност;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт