чл. 181, ал. 1 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт

Закон за устройство на територията

Чл. 181. (1) Правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт