Home чл. 16, ал. 7 ЗУТ

чл. 16, ал. 7 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за устройство на територията

Чл. 16. […] (7) (Отм. и заменена с предишна ал. 6 – ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Ипотеките, наложени върху поземлените имоти преди урегулирането им, преминават изцяло върху новосъздадените урегулирани поземлени имоти. Общината придобива отстъпените й части от поземлените имоти без вещни тежести.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт