Home чл. 14, ал. 1 ЗУТ

чл. 14, ал. 1 ЗУТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за устройство на територията

Чл. 14. (1) С подробните устройствени планове се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт