Home чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ

чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Свикване на общото събрание
Чл. 26. [..] (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт