Home чл. 25, ал. 5 ЗЮЛНЦ

чл. 25, ал. 5 ЗЮЛНЦ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Права на общото събрание
Чл. 25. […] (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт