Home чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗЮЛНЦ

чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗЮЛНЦ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Прекратяване на членството
Чл. 22. (1) Членството се прекратява: […] 5. при отпадане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт