Home чл. 21, ал. 2 ЗЮЛНЦ

чл. 21, ал. 2 ЗЮЛНЦ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Членски права и задължения

Чл. 21. […] (2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт