Home чл. 51, ал. 2 ЗУЕС

чл. 51, ал. 2 ЗУЕС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за управление на етажната собственост

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
(Загл. изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 51. […] (2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт