Home чл. 23, ал. 4, изр. 1 ЗУЕС

чл. 23, ал. 4, изр. 1 ЗУЕС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за управление на етажната собственост

Правомощия на управителния съвет (управителя)
Чл. 23. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт