чл. 17, ал. 5 ЗУЕС

« Обратно към нормативния акт

Закон за управление на етажната собственост

Приемане на решения от общото събрание
Чл. 17. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:
1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;
2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт