чл. 156 ЗТСУ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за териториално и селищно устройство /отм./

Чл. 156. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да спира и да отменява незаконосъобразните и неправилните решения, заповеди, разпореждания и други актове и действия на кмета на общината, както и на специализираните органи на общинските администрации (началници на отдели, главни архитекти или инженери и др.) във връзка с териториалното и селищното устройство.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството може да спира незаконосъобразните и неправилни актове и действия на общинските съвети във връзка с териториалното и селищното устройство. Ако областният управител не отмени спрения акт, спорът се решава от Министерския съвет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт