чл. 86, ал. 2 ЗСВ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Закон за съдебната власт /отм./

Чл. 86. […] (2) Тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт