Home пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ

пар. 4в ПЗР ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

§ 4в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм., бр. 45 от 1995 г., обявен за противоконституционен с Решение № 8 от 1995 г. на КС на РБ, бр. 59 от 1995 г., изм., бр. 98 от 1997 г.) Лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл. 72 от Закона за собствеността.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт