Home чл. 7, ал. 1 ЗСПЗЗ

чл. 7, ал. 1 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 7. (1) (Частично обявена за противоконституционна с РКС № 20 от 1996 г. относно думата “обезщетяване” в чл. 7, ал. 1 – ДВ, бр. 103 от 1996 г.) При разпореждане, делба, обезщетяване и оземляване земеделските имоти не могат да се раздробяват на части с размери, по-малки от размерите, определени в чл. 72 от Закона за наследството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт