Home чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ

чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 25. (1) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2007 г.; изм., бр. 10 от 2009 г.) Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи. Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт