Home чл. 19а, ал. 6 ЗСПЗЗ

чл. 19а, ал. 6 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 19а. […] (6) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Когато при определянето на обезщетението със земя се образуват имоти с размери, по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади и 1 дка за трайни насаждения, обезщетяването се извършва чрез предоставянето на имот в съсобственост, като всеки съсобственик има идеална част, съответстваща на стойността на обезщетението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт