Home чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ

чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 14. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1992 г.) При спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по съдебен ред.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт