Home чл. 10а, ал. 1 ЗСПЗЗ

чл. 10а, ал. 1 ЗСПЗЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Чл. 10а. (1) (Доп.- ДВ, бр. 45 от 1995 г., допълнението “с кадастрални планове на населени места или комасационни планове” обявено за противоконституционно с РКС № 8 от 1995 г. – ДВ, бр. 59 от 1995 г.) Възстановяването на собствеността става в реалните граници там, където те съществуват или е възможно да бъдат установени с кадастрални планове на населени места или комасационни планове.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт