чл. 79, ал. 1 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 79. (1) Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт