чл. 72, ал. 1 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 72. (1) Добросъвестният владелец може да иска за подобренията, които е направил, сумата, с която се е увеличила стойността на вещта вследствие на тези подобрения. Това увеличение се определя към деня на постановяване съдебното решение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт