чл. 70, ал. 3 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 70. […] (3) Когато владението е предадено въз основа на предварителен договор, сключен със собственика на имота, владелецът има правата по чл. 71 и 72.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт