чл. 70, ал. 2 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 70. […] (2) Добросъвестността се предполага до доказване на противното.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт