Home чл. 59, ал. 3, предл. второ ЗС

чл. 59, ал. 3, предл. второ ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността

Чл. 59. […] (3) Правото на ползване се погасява и с погиването на вещта, а също и ако не се упражнява в продължение на 5 години.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт