Home чл. 57 ЗС

чл. 57 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността

Чл. 57. (1) Ползувателят е длъжен да плаща разноските, свързани с ползуването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползуване.
(2) При предаване на имота се съставя опис. При липса на опис предполага се, до доказване на противното, че имотът е предаден в добро състояние.
(3) Ползувателят не отговаря за овехтяването и изхабяването на вещта, които се дължат на обикновената употреба.
(4) Той е длъжен да застрахова вещта в полза на собственика и да плаща премиите за застраховката, ако не е постановено или уговорено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт