Home чл. 40, ал. 1 ЗС

чл. 40, ал. 1 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността

Чл. 40. (1) Дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост. По-късни изменения в отделните помещения не се отразяват върху размера на дяловете.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт