чл. 33, ал. 2 ЗС

« Обратно към нормативния акт

Закон за собствеността

Чл. 33. […] (2) Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт