Home чл. 31, ал. 2 ЗС

чл. 31, ал. 2 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността

Чл. 31. […] (2) Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт