Home чл. 114, ал. 1, б. в ЗС

чл. 114, ал. 1, б. в ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за собствеността

Чл. 114. Трябва да бъдат вписани: […] в) исковите молби за постановяване на други решения по чл. 112, буква “з”. Придобитите от трети лица вещни права след вписването не могат да се противопоставят на ищеца.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт