Home чл. 109 ЗС

чл. 109 ЗС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за собствеността

Чл. 109. (1) Собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.
(2) (отм. – ДВ, бр. 33 от 1996 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт