Home чл. 57 ЗПУПС

чл. 57 ЗПУПС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за платежните услуги и платежните системи

Информация, предоставяна на платеца след получаване на платежното нареждане
Чл. 57. (1) Незабавно след получаване на платежното нареждане доставчикът на платежни услуги на платеца предоставя или осигурява на разположение на платеца по достъпен начин следната информация по отношение на предлаганите от него услуги:
1. регистрационния номер на платежната операция и когато е необходимо, информация относно получателя;
2. стойността на платежната операция, изразена във валутата, в която е дадено платежното нареждане;
3. размера на всички такси и комисиони, дължими от платеца във връзка с платежната операция, и когато е приложимо, представени по вид и стойност;
4. когато е приложимо, обменния курс, използван от доставчика на платежни услуги при платежната операция, или данни за този курс, когато е различен от предварително оповестения по реда на чл. 54, ал. 1, т. 4, и стойността на платежната операция след извършената обмяна на валута;
5. датата на получаване на платежното нареждане.
(2) За информацията по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 54, ал. 3 и 4.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт