Home чл. 40, ал. 2 ЗПУПС

чл. 40, ал. 2 ЗПУПС

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за платежните услуги и платежните системи

Забрана за приемане на влогове и за начисляване на лихви
Чл. 40. […] (2) Получените от дружество за електронни пари средства от държател на електронни пари се обменят незабавно срещу електронни пари. Тези средства не представляват влог или други възстановими средства по смисъла на Закона за кредитните институции.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт