Home чл. 36, ал. 2 ЗПУ

чл. 36, ал. 2 ЗПУ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за пощенските услуги

Чл. 36. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 87 от 2009 г., в сила от 3.11.2009 г.) Условията за доставянето на пощенските пратки и на пощенските колети по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт