Home чл. 17а ЗППДОП /отм./

чл. 17а ЗППДОП /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 1994 г.) При преобразуваните държавни предприятия в еднолични търговски дружества с държавно имущество имуществото, предоставено за стопанисване или управление на тези предприятия с акта на преобразуването, се предоставя в собственост на тези дружества, освен ако в него не е предвидено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт