Home чл. 172, ал. 4 ЗППЦК

чл. 172, ал. 4 ЗППЦК

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Чл. 172. (отм., бр. 77 от 2011 г.) […] (4) Банката депозитар не може да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество освен за вземанията си по договора за депозитарни услуги.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт