Home чл. 25 ЗПКОНПИ

чл. 25 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 25. Прокурорът, който е компетентен да разгледа досъдебното производство или преписката за престъпление по чл. 108, ал. 1, незабавно уведомява директора на съответната дирекция за:
1. постановленията, с които се отказва образуване на досъдебно производство;
2. постановленията, с които досъдебното производство се спира или прекратява на основанията по чл. 108, ал. 2;
3. постановленията, с които досъдебното производство се спира на основанията по чл. 108, ал. 3;
4. внасянето на обвинителен акт, на постановление с предложение за освобождаване на дееца от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или на споразумение за решаване на делото в съда;
5. наложените обезпечителни мерки върху имуществото на обвиняемия.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт