Home чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ

чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 153. […] (2) Когато в имуществото е включен и недвижим имот, искът се предявява в окръжния съд по местонахождението на имота, а в случаите, когато в имуществото са включени повече от един недвижим имот – по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт