Home чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ

чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 116. […] (3) Комисията внася искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в окръжния съд по постоянния адрес на лицето, съответно по седалището на юридическото лице. Когато в имуществото е включен недвижим имот, искането се внася в окръжния съд по местонахождението на имота, а когато в имуществото има няколко недвижими имота – в окръжния съд по местонахождението на имота с най-висока данъчна оценка.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт