Home чл. 112 ЗПКОНПИ

чл. 112 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 112. (1) Проверката по чл. 107, ал. 2 продължава до една година.
(2) Комисията може еднократно да удължи срока по ал. 1 до 6 месеца.
(3) Проверката обхваща период от 10 години назад считано от датата на започването ѝ.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт