Home чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ

чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ

« Обратно към нормативния акт/термините

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Чл. 107. […] (2) Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт