Home чл. 5 ЗПК /отм./

чл. 5 ЗПК /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Закон за потребителския кредит /отм./

Чл. 5. (1) Страни по договора за потребителски кредит са потребителят и кредиторът.
(2) Потребител е всяко физическо лице, което е страна по договор за потребителски кредит и не действа в рамките на своята професионална или търговска дейност.
(3) Кредитор е всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, което предоставя потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт