пар. 106, ал. 2 ПЗР ЗПБ

« Обратно към нормативния акт

Закон за подземните богатства

§ 106. […] (2) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон договори за търсене и проучване и за проучване и за добив на подземни богатства се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт