чл. 8 ЗП

« Обратно към нормативния акт

Закон за пътищата

Чл. 8. (1) Пътищата са публична и частна собственост.
(2) Републиканските пътища са изключителна държавна собственост.
(3) Общинските пътища са публична общинска собственост.
(4) Частните пътища са собственост на отделни юридически или физически лица.
(5) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 5.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт